ทำไมต้องผสมเทียมปลา

การผสมเทียม

หมายถึง การทำให้เกิดการปฏิสนธิระหว่างไข่กับอสุจิ ที่มนุษย์เป็นผู้ทำโดยนำน้ำเชื้อจากพ่อพันธุ์ผสมกับไข่ของแม่พันธุ์ โดยที่สัตว์ไม่ต้องผสมพันธุ์เองตามธรรมชาติ
ขั้นตอนก่อนการผสมเทียมปลา 
: วางยาสลบปลาด้วย AQUA NAP เพื่อให้ปลานิ่ง สามารถจับฉีดฮอร์โมนได้ง่าย โดยเลือกใช้ ALVAPRIM หรือ Cinnafact E เพื่อเพิ่มคุณภาพน้ำเชื้อให้พ่อพันธุ์และเร่งไข่ให้แม่พันธุ์ ฮอร์โมนจะออกฤทธิ์ใน 8-18 ช.ม.
คำแนะนำ : ใช้ยาสลบเพื่อให้ปลานิ่ง และลดความเจ็บให้แก่ปลา

การผสมเทียมปลา มีขั้นตอน ดังนี้
            1. รีดไข่ออกจากท้องของแม่พันธุ์ลงในภาชนะ
            2. รีดน้ำเชื้อพ่อพันธุ์ออก ใส่ภาชนะที่มีไข่ปลาที่รีดไว้แล้ว
            3. ใช้น้ำสะอาดผสมเข้าไป และใช้ขนไก่คนน้ำเชื้อให้ผสมกับไข่ให้ทั่วภาชนะแล้วทิ้งไว้สักครู่ และนำไข่ที่ผสมแล้วไปฟักในบ่อ เพื่อฟักเป็นตัวอ่อนของลูกปลา
ความรู้เพิ่มเติม : การรีดน้ำเชื้อของพ่อพันธุ์ขึ้นอยู่กับกายภาพของปลาแต่ละชนิด บางชนิดรีดได้เลย บางชนิดถุงน้ำเชื้ออยู่ลึกต้องผ่าท้องเอาถุงน้ำเชื้อออกมา เช่น ปลาดุก

ประโยชน์ของการผสมเทียม
– ได้ลูกปลาที่มีลักษณะดี ตามความต้องการ
– ป้องกันโรคติดต่อจากการผสมพันธุ์
– ป้องกันโรคระบาดจากการเคลื่อนย้าย
– ประหยัดค่าใช้จ่าย เพราะการรีดน้ำเชื้อสามารถเจือจางและแบ่งไปผสมเทียมให้แม่พันธุ์ได้จำนวนมาก
– แก้ปัญหาข้อจำกัดต่าง ๆ ของการผสมพันธุ์ เช่น ระยะเวลาการผสมพันธุ์ ขนาดของพ่อ-แม่พันธุ์ที่ต่างกัน ความผิดปกติในอวัยวะสืบพันธุ์ของแม่พันธุ์ เป็นต้น

ขอขอบคุณข้อมูลจาก www.thaikasetsart.com 
และ https://sites.google.com/…/kar-khad-leuxk-phanthu-satw…

ขั้นตอนการฉีดฮอร์โมนเพาะพันธุ์กบ

คัดเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์กบ ที่จะใช้ผสมพันธ์ุฉีดฮอร์โมนในอัตราส่วนที่กำหนดตรงตำแหน่งกล้ามเนื้อขาด้านในของกบหลังจากฉีด 8 ชั่วโมง ตัวเมียจะเริ่มวางไข่ หลังจากวางไข่ 24 ชั่วโมง ไข่จะเริ่มฝัก(หลังจากแม่พันธุ์วางไข่แล้ว ให้แยกแม่พันธุ์และพ่อพันธุ์ออก

Read More »

ทำไมต้องปลาช่อน

ปลาช่อน (Snake head fish) เป็นปลาน้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของไทยมาก เนื่องจากเป็นปลาที่นิยมนำมาประกอบอาหารมากชนิดหนึ่ง เพราะเป็นปลาที่ให้เนื้อสีขาวน่ารับประทาน มีเนื้อมาก เนื้อนุ่มอร่อย สามารถนำมาประกอบอาหารได้หลายชนิด

Read More »